Boka din Green Fee + Hotell

Integritetspolicy

 1. Användaren kan få åtkomst till webbplatsen www.mallorcagolftours.se (hädanefter webbplatsen), som ägs av Mallorca Golf Tours, S.L. (hädanefter MALLORCA GOLF TOURS), utan att behöva ge någon information om sig själv.

 2. Det finns olika tillfällen då ANVÄNDAREN fritt bestämmer att tillhandahålla information till MALLORCA GOLF TOURS:

  • Vid enkel registrering som innebär att användaren skriver in sin e-postadress för att få erbjudanden genom vårt nyhetsbrev. Användaren kommer att få vårt nyhetsbrev med erbjudanden via distributionslistan sales@mallorcagolftours.se. Användaren kan avbryta prenumerationen när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande genom alternativet KONTAKT på vår webbplats
  • Vid bokning av någon av tjänsterna då användaren anger sina personuppgifter såsom namn, adress, telefon, id-nummer, leveransadress, lösenord och bokningförfrågan som gjorts till MALLORCA GOLF TOURS.
 3. Uppgifterna som användarna anger kommer att inkluderas i MALLORCA GOLF TOURS dataregister, vilket gör oss ansvariga för databehandling och sekretess i enlighet med följande REGLER:

  • FÖRSTA: uppgifterna som samlats in på denna WEBBPLATS kommer att användas i det syfte, i den form och med de begränsningar och rättigheter som föreskrivs i Lagen 15/1999 om skydd av personuppgifter inom ramen för den spanska lagstiftningen.
  • ANDRA: MALLORCA GOLF TOURS har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera uppgifternas säkerhet och integritet och för att förhindra förfalskning, förlust eller obehörig åtkomst.
  • TREDJE: Användarna som tillhandahåller personuppgifter samtycker till att utföra databehandling eller inte av dem så att de kan användas av MALLORCA GOLF TOURS för kommersiella, personanpassade, operationella och statistiska ändamål och aktiviteter som är lämpliga för företaget och ger tillstånd till MALLORCA GOLF TOURS att utvinna och lagra uppgifter och att utföra marknadsföringsstudier för att anpassa sina erbjudanden till enskilda profiler. MALLORCA GOLF TOURS tillhandahåller nödvändiga uppgifter till relaterad leverantör när ANVÄNDAREN köper en tjänst som tillhandahålls av denna leverantör. MALLORCA GOLF TOURS får behålla användarens uppgifter efter att relationen med användaren har avslutats för att uppfylla rättsliga förpliktelser.
  • FJÄRDE: I händelse av att de insamlade uppgifterna används för något annat än för det ändamål de har samlats in för krävs förhandstillstånd av berörda parter.
  • FEMTE: Användaren samtycker till och godkänner att MALLORCA GOLF TOURS lämnar dessa uppgifter till statliga myndigheter om detta krävs enligt lagstiftningen i varje land där vi är verksamma, samt till banker för att säkerställa efterlevnad av befintliga avtal.
 4. I enlighet med den Organiska lagen om skydd av personuppgifter, lag 15/1999 från 13 december (LOPD), informerar MALLORCA GOLF TOURS om att de uppgifter som erhålls genom webbplatsen eller genom de formulär som finns på den kommer att ingå i en automatiserad fil som heter "CLIENTES Y/O PROVEEDORES" som registreras i Dataskyddsmyndighetens register med registreringsnummer 2140801724 och att den ansvarige för den här filen är GOLF TOURS MALLORCA, SL., calle Dentol,13 2ºb, 07610, Palma de Mallorca med momsreg.nr. (CIF) B57823429. Användaren samtycker uttryckligen till behandling av dessa uppgifter i syfte att skicka information genom alla typer av medier om våra produkter, tjänster, kampanjer eller specialerbjudanden för att vi ska kunna utveckla användarprofiler som tillåter oss att göra kundanpassade erbjudanden. Vi informerar att enligt LOPD kan användaren utöva sin rätt till åtkomst, rättelse, annullering och opposition genom att skriva till ovanstående adress.

 5. Användaren samtycker uttryckligen till behandling av dessa uppgifter i syfte att skicka information genom alla typer av medier om våra produkter, tjänster, kampanjer eller specialerbjudanden för att vi ska kunna utveckla användarprofiler som tillåter oss att göra kundanpassade erbjudanden.

 6. MALLORCA GOLF TOURS och ANVÄNDAREN går med på att verka i full överensstämmelse med Policyn om oönskad reklam som regleras genom Lagen om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSICE). I synnerhet åtar de sig att:

  • Inte ge dessa uppgifter till något annat företag än MALLORCA GOLF TOURS.
   • Inte skicka oönskade massepostmeddelanden.
   • Inkludera ordet "reklam" i utskick från MALLORCA GOLF TOURS till ANVÄNDAREN.
   • Tillåta ANVÄNDAREN att i dessa utskick avregistrera sig eller ändra sina uppgifter.
 7. ANVÄNDAREN ger tillstånd till MALLORCA GOLF TOURS att använda dessa uppgifter för tillhandahållande och hantering av tjänster och kommunikation mellan MALLORCA GOLF TOURS och ANVÄNDAREN på olika sätt: e-post, telefon eller olika mobilsystem.