Boka din Green Fee + Hotell

Villkor

Dessa villkor (som kan ändras i framtiden) är direkt eller indirekt tillämpliga på alla tjänster (genom distributörerna) som erbjuds genom webbplatsen www.mallorcagolftours.se (hädanefter webbplats) via alla typer av mobila enheter, eller via e-post eller telefon. Vid bokning bekräftar användaren att han /hon har läst, förstått och samtycker till villkoren nedan:

IDENTIFIERING AV PARTER

Å ena sidan, MALLORCA GOLF TOURS, S.L. med säte i calle Dentol, 13 2ºb, 07610- Palma de Mallorca (Spanien), y momsreg.nr. (CIF) B-57823429 och AVBAL/655, inskriven i Palma de Mallorcas Handelsregister den 10 september 2013, volym 2547, sida 146, blad nummer PM-72447, 1a registreringen. Och å andra sidan, den enskilde individen, hädanefter ANVÄNDAREN får åtkomst till webbplatsen för att få information om och för att köpa de tjänster som erbjuds via webbplatsen. ANVÄNDAREN intygar att han/hon är vuxen (över 18 år) och har behörighet att ingå avtal för de tjänster som erbjuds via webbplatsen och att använda den enligt de allmänna villkor som anges nedan som användaren intygar att han/hon uttryckligen förstår och accepterar.

1. INFORMATION OM WEBBPLATSEN

MALLORCA GOLF TOURS driver webbplatsen och tillhandahåller i förekommande fall innehåll, produkter och tjänster till webbplatsens ANVÄNDARE på uppdrag av kända researrangörer. I detta avseende har MALLORCA GOLF TOURS begränsat sig till att inkludera tjänsterna på webbplatsen. Om det inte uttryckligen anges, erbjuder inte MALLORCA GOLF TOURS under några omständigheter direkta tjänster som biluthyrning, paketresor, bokning av hotell, bussar, turistrelaterade tjänster eller liknande. Informationen på webbplatsen erbjuds för att underlätta för ANVÄNDAREN och har lämnats till oss av researrangörerna och kan innehålla oriktigheter, stavfel eller någon annan form av fel. MALLORCA GOLF TOURS garanterar bara riktigheten eller tillförlitligheten i informationen eller innehållet på webbplatsen i förhållande till den information som har lämnats av dessa operatörer.

2. INFORMATION OM ERBJUDNA ANLÄGGNINGAR OCH ANDRA TJÄNSTER

Vi kommer att sända dig bekräftelse på din bokning med MALLORCA GOLF TOURS. I bekräftelsen kommer det tydligt att stå utestående belopp och slutdatum för betalning. Vänligen läs noga igenom bekräftelsemailet för att försäkra dig om att detaljerna i din bokning är korrekta. Kontakta din bokningsagent om bekräftelsen verkar inkorrekt eller okompletterad och vi kommer att anstränga oss för att göra nödvändiga ändringar. MALLORCA GOLF TOURS reserverar sig rätten att göra ändringar och korrigera eventuella fel efter att bokningen blivit bekräftad. Kategorierna för hotellen har lämnats av anläggningarna själva och lyder alltid under respektive lands särskilda regler. Därför kan det hända att ett hotell skiljer sig i prestanda och kvalitet i förhållande till ett annat land, även om det har samma kategori. Under året kan vissa boendeanläggningar ändra sitt namn eller varumärke vilket inte kan tolkas som en ändring av hotell eller ändring i bokningen. Informationen om hotell och andra anläggningar, transport, hyrbil, utflykter och biljettservice som tillhandahålls genom MALLORCA GOLF TOURS följer så långt som möjligt instruktionerna från själva anläggningen eller den kontrakterade tjänsteleverantören. MALLORCA GOLF TOURS är inte ansvarig för brist på riktighet i de uppgifter som lämnats av dess leverantörer. Vid tryckfel i priser och villkor som anges kommer MALLORCA GOLF TOURS att meddela ANVÄNDAREN och tillåta avbokning utan kostnad utan att på något sätt medge att det felaktiga priset är giltigt för bokningen. MALLORCA GOLF TOURS tillhandahåller ANVÄNDAREN informationen som hotellet eller någon annan anläggning har gett angående förekomst av renovering- eller förnyelsesarbete och dess varaktighet. MALLORCA GOLF TOURS accepterar inte anspråk för renoveringsarbeten som inte har informerats om eller som sträcker sig utanför meddelad varaktighet. När det gäller transporttjänster är adresserna för lämning och hämtning som anges i kvittot de adresser som användaren kommer att lämnas till och hämtas från. MALLORCA GOLF TOURS förbehåller sig rätten till att inte tillhandahålla tjänsten om den begärda transporten skiljer sig mycket från tjänsten som ursprungligen bokats. (Det tillåts inte att göra något byte/någon ändring med mindre än 24 timmars förhandsavisering innan den schemalagda tiden för transporten, om inte tjänsteleverantören eller resmålet kräver att detta görs tidigare). Användaren har rätt att avboka tjänsteavtalet för transport via e-post eller via MALLORCA GOLF TOURS webbplats. Avbokningar måste göras minst 24 timmar före den planerade avtalade transporten om inte tjänsteleverantören eller resmålet kräver en tidigare avisering. Om ANVÄNDAREN avbokar tjänsten före ankomst debiteras avbokningsavgifter. MALLORCA GOLF TOURS kommer att återbetala det belopp som betalats, med avdrag för de avbokningsavgifter som uppkommit i förhållande till tjänsteleverantören (transport). Det kommer inte att göras någon form av återbetalning om avbokningen sker mindre än 24 timmar innan planerad transport eller mindre än den förhandsavisering som krävs av tjänsteleverantören. Om användaren uteblir kommer MALLORCA GOLF TOURS att behandla detta som en avbokning. Det kommer inte att betalas tillbaka något belopp om användaren uteblir i enlighet med ovan nämda villkor och utan efterföljande godkännande av MALLORCA GOLF TOURS. I alla fall kommer användaren att informeras om de avbokningsavgifter som tillkommer, vilket kan vara upp till 100 % av bokningsbeloppet. Extra produkter: Vänligen notera att alla extra produkter som konsumeras på plats, såsom mat, dryck, underhållning, spabehandlingar etc måste betalas av direkt av dig på plats. Din bokning med MALLORCA GOLF TOURS inkluderar endast det som står specificerat i din bekräftelse. Vi accepterar inte något ansvar för några utgifter ni ådrar er med relation till konsumtion på plats och er bokning med oss.

3. PRISER

De priser som anges på vår webbplats är mycket konkurrenskraftiga. Priserna för boende som anges på webbplatsen mallorcagolftours.se gäller per rum och för hela vistelsen och visas inklusive moms och andra skatter (med förbehåll för ändring av dessa skatter), om inget annat anges på vår webbplats eller i e-postbekräftelsen. Ibland kan det på vår webbplats finnas ett billigare pris för en specifik vistelse på en boendeanläggning. Dessa priser som skapats av boendeanläggningarna själva kan medföra särskilda restriktioner och villkor, till exempel när det gäller avbokning, återbetalning och/eller betalningsmetod. Användaren bör grundligt läsa informationen som finns om rummet och priset för att känna till alla villkor innan bokningen utförs. Uppenbara fel (inklusive stavfel) är inte bindande. Alla specialerbjudanden och kampanjer är markerade som sådana. MALLORCA GOLF TOURS tar inte avgifter för hanteringen av sina tjänster.

4. AVTALSFORM

På grund av särdragen i distansavtal bekräftar användaren att det är omöjligt att underteckna betalningskvittot som är det dokument genom vilket transaktionen vanligen tillhandahålls. Därför avstår användaren från att underteckna alla elektroniska transaktioner som genereras som ett resultat av bokning via MALLORCA GOLF TOURS webbplats. ANVÄNDAREN som fyller i bokningsformuläret på webbplatsen måste ha tillåtelse att göra detta från alla medlemmar i gruppen som ingår i de avtalade tjänsterna och bekräftar att de personer som ingår i samma grupp godkänner bokningsvillkoren. Dessutom ansvarar användaren för hela bokningskostnaden, inklusive avgifter för avbokning eller ändring och för att ge de andra medlemmarna information om uppgifterna i bekräftelsen och övrig relevant information. Efter att ha avslutat bokningen genom webbplatsen bekräftar MALLORCA GOLF TOURS bokningen via e-post och skickar sedan en tjänstekupong som ska skrivas ut och presenteras vid ankomst till anläggningen/anläggningarna för vilka tjänsten/tjänsterna har avtalats eller vid leveransen av tjänsten/tjänsterna. Dokumentet som utgör det avtal genom vilket användaren köper en turisttjänst via webbplatsen kommer att arkiveras av MALLORCA GOLF TOURS och ANVÄNDAREN kan komma åt den när som helst genom sektionen Mina Bokningar på webbplatsen som finns överst till höger på sidan genom att skriva in sin e-postadress och lösenord. Köpet av en produkt kommer endast att godkännas när MALLORCA GOLF TOURS utför en giltig debitering av köpeskillingen genom det kreditkort eller den överföring som tillhandahållits och köpet kan innan denna debitering har gjorts avbokas av MALLORCA GOLF TOURS. Att göra en bokning innebär ett åtagande av användaren att godkänna att hela avgiften för resan som ingår i avtalet dras från det kreditkort eller bankkonto som tillhandahålls.

5. GOLFBANORStarttider: Golfbanor förbehåller sig rätten att ändra starttider. Om golfklubben avbokar din bokning eller ändrar din starttid så kommer vi att sträva efter att finna ett lämpligt alternativ. Du kommer att debiteras eller återbetalas för eventuell skillnad mot den ursprungliga kostnaden. Denna typ utav ändringar ger dig inte rätt att avboka en vistelse som är del av ett paket. Vänligen notera även att vissa golfbanor kan komma att para er samman med andra spelare under de tider som banan har hög belastning. Klädkod: Vi kan inte acceptera något ansvar i någon dom som hotell/golfbana utfärdar gällande att du eller någon i din grupp hindras av golfbanan från att spela på grund a volämplig klädsel. Vänligen, innan du reser, hör med din grupp så att alla är medvetna om vad lämplig golfklädsel innebär. Golfetikett: Att ha kännedom om golfetikett och golfens regler förväntas av alla resenärer i er grupp. Den allmäna skötseln, från tee till green är en central del av hur en golfbana sköts. MALLORCA GOLF TOURS kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av sådant arbete.

6. KREDITKORT

Vissa boendeanläggningar kräver kreditkortets uppgifter för att garantera användarens bokning. Därför skickar MALLORCA GOLF TOURS kreditkortsuppgifterna direkt till den bokade tjänsteleverantören och kan även kontrollera uppgifterna (till exempel genom att göra ett förhandsgodkännande). För att skydda och kryptera kreditkortsuppgifterna i processen används protokolltekniken Secure Socket Layer (SSL). Vissa boendeanläggningar kan innan incheckning göra en kontroll av saldot på kortet till ett maximalt belopp på 1 euro eller en monetär enhet av valutan i det land där boendeanläggningen befinner sig för att förhindra bedräglig användning av kortet. Detta belopp kommer att returneras till användaren när kontrollen har utförts. Likaså kan boendeanläggningen före incheckningen, i enlighet med sin policy om avbokningsavgifter, debitera kreditkortet för tillämpliga avbokningsavgifter som en garanti för bokningen. Om det inte görs någon avbokning kommer dessa avgifter att dras av från slutbetalningen som ANVÄNDAREN gör på boendeanläggningen. För vissa avgifter (ej återbetalningsbara) eller specialerbjudanden, kan boendeanläggningen kräva att betalning sker i förskott via banköverföring (om tillgängligt) eller med kreditkort. I detta fall kan ANVÄNDARENS kreditkort förauktoriseras eller så kan det tas ut en avgift (ibland utan möjlighet till återbetalning) när bokningen görs. ANVÄNDAREN bör grundligt läsa informationen om rummet och priset för att känna till alla speciella villkor innan bokningen utförs. Av säkerhetsskäl kan MALLORCA GOLF TOURS kräva ett undertecknat godkännande av kreditkortsinnehavaren om det finns misstanke om bedräglig användning av kortet. Om MALLORCA GOLF TOURS av någon anledning inte får detta undertecknade godkännande anses det att bokningen inte är giltig och den kommer att avbokas i systemet. I de fall MALLORCA GOLF TOURS har rimliga skäl att misstänka att bokningen är bedräglig kan de automatiskt avboka genom att meddela den e-postadress som kunden uppgav vid bokningstillfället. Förfrågan om undertecknande av godkännandet har som syfte att skydda ANVÄNDAREN från eventuell bedräglig användning av kreditkortet som användes vid bokningen hos MALLORCA GOLF TOURS och för att identifiera att ANVÄNDAREN är ägare till kortet. Vid bedrägeri eller obehörig användning av kreditkort av tredje part, täcker de flesta banker och företag som utfärdar kreditkortet alla utgifter i samband med sådana bedrägerier eller missbruk.

7. ÄNDRINGAR OCH AVBOKNING

Vid bokning av ett boende på en anläggning godkänner ANVÄNDAREN dess villkor för avbokningar och utebliven vistelse samt övriga villkor (leverans) som anläggningen kan ha som påverkar bokningen eller vistelsen. Här inkluderas de tjänster och/eller produkter som erbjuds av anläggningen (se anläggningens leveransvillkor). De allmänna villkoren för avbokning och utebliven vistelse på varje anläggning är tillgänglig för ANVÄNDAREN på vår webbplats, både på sidorna om anläggningens uppgifter och under bokningsprocessen och på e-postbekräftelsen. ANVÄNDAREN bör observera att vissa priser eller specialerbjudanden inte tillåter ändringar eller avbokningar. ANVÄNDAREN bör kontrollera uppgifterna för varje rum för att känna till villkoren innan bokningen utförs. Om ANVÄNDAREN vill granska, ändra eller avboka sin bokning, hänvisas till e-postbekräftelsen och instruktionerna i denna. Tänk på att extra avgifter kan tillkomma från anläggningen för avbokning och utebliven ankomst. Läs dessa villkor noga innan du bokar. Alla ändringar av boende inklusive men inte begränsat till delvis avbokning, korrigeringar eller minskning av antalet nätter, har en administrativ avgift på 10 euro för varje ändring som behandlas. I vissa fall kan ändringar i boende innebära avbokning från vår leverantör. I sådana fall debiteras inte administrativa kostnader utan endast den tillämpliga avbokningsavgiften. För alla ändringar av boende som inte är brådskande (mer än 72 timmar före ankomstdagen) måste vår kundtjänst kontaktas via e-post eller telefon. För brådskande ändringar av boende (bokningar med ankomst inom 72 timmar) måste användaren kontakta vår kundtjänst via telefon. Det tillåts inte att göra något byte/någon ändring med mindre än 24 timmars förhandsavisering innan den schemalagda tiden för den avtalade tjänsten, om inte tjänsteleverantören kräver att detta görs tidigare. Telefonnummer för att kontakta oss finns på webbplatsen och på bokningsbekräftelsen. Det går även bra att använda kontaktformuläret som finns på webbplatsen för detta ändamål. Användaren kan avboka sin bokning av boende när som helst via vår webbplats. Under bokningsprocessen kommer användaren att informeras om avbokningskostnader samt dess tillämpningsperiod. Om bekräftelse på bokningen av boendet görs godkänner och samtycker användaren alla tillämpliga kostnader som appliceras på ovan nämnda koncept. Vid nedläggning av de turistrelaterade tjänster som bokats via MALLORCA GOLF TOURS har ANVÄNDAREN rätt till återbetalning av de belopp som har betalats, med avdrag för eventuella avbokningsavgifter. Avbokningsavgiften kan variera beroende på resmål, datum, leverantör och tid för avbokning. Om avbokning inte görs i förväg kommer det inte att återbetalas något belopp till användaren eller någon annan medlem i gruppen vid utebliven vistelse på boendeanläggningen det bokade datumet. Vid bokningsbekräftelsen kommer ANVÄNDAREN att informeras om de olika avbokningsavgifter beroende på hur lång förhandsavisering som krävs eller sista datum för avbokningen. Det bör noteras att sista datum för avbokningar beror på tiden och datumet på det resmål där hotellet bokats och inte på tiden och datumet i det land som bokningen gjorts från. Avbokning är inte tillåtet via webbplatsen på ankomstdagen, så för en sådan avbokning måste MALLORCA GOLF TOURS kontaktas. Avbokningskostnader på ankomstdagen beror på varje boendeanläggnings policy och kan vara upp till 100 % av beloppet. Det är viktigt att notera att vid högsäsongs kan avbokningsavgifterna vara det totala beloppet för den ursprungliga bokningen. Om det av särskilda skäl inte går att avboka via webbplatsen, måste det kommuniceras i skriftlig form till MALLORCA GOLF TOURS med uppgifter om resmål och bokningsnumret. MALLORCA GOLF TOURS utfärdar ett kvitto för avbokningen och bekräftar avbokningen och informerar om eventuella avbokningsavgifter. Det är ANVÄNDARENS ansvar att få en sådan bekräftelse och/eller kvitto på avbokningen. Användaren måste avboka sin bokning via MALLORCA GOLF TOURS och det är inte tillåtet att avboka direkt hos boendeanläggningen. I händelse av avbruten vistelse vid boendeanläggningen före avresan som står i bokningen måste ANVÄNDAREN skicka en ansökan om återbetalning till MALLORCA GOLF TOURS inom tjugo dagar efter dagen för avresan. Det ska även medfölja en skriftlig bekräftelse utfärdad av boendeanläggningen, där datum och tid för avbruten vistelse kommer att återspeglas. I fall av force majeure, såsom krig, revolution, terrorism, stängning av gränser, epidemier, katastrofer och andra orsaker som är av allvarlig karaktär och som påverkar olika resmål, särskilt platsen där boendeanläggningen befinner sig kan bokningar som gjorts via MALLORCA GOLF TOURS avbrytas på begäran av någon av parterna utan någon påföljd.

8. GÄLLANDE LAG

ANVÄNDAREN bör känna till att beställning av paketresor regleras av Lagen om paketresor, med förbehåll för bestämmelserna i det Kungliga Dekretet 1/2007, den 16 november, där den omarbetade texten av den Allmänna lagen om skydd av konsumenter och användare godkändes samt andra kompletterande lagar och de särskilda villkor som kommits överrens med ANVÄNDAREN i funktion av grossist som organiserar paketresan, där MALLORCA GOLF TOURS är resebyrå och detaljhandlare.

9. DOKUMENTATION SOM KRÄVS

Användaren är själv ansvarig att följa de myndighetskrav som finns på dokumentation för avresa, ankomst, etc. Denna information kan hittas på det spanska utrikesministeriets webbplats (www.mae.es). MALLORCA GOLF TOURS kan komma att inkludera ytterligare särskilda villkor som noteras på vår webbplats. Ett pass är nödvändigt för att resa till alla destinationer. De flesta Europeiska länder erbjuder samma standard av hälso- och sjukvård, men MALLORCA GOLF TOURS rekommenderar likväl alla sina resenärer att se över sina reseförsäkringar och reseskydd innan avresa. MALLORCA GOLF TOURS rådger sina resenärer att försäkra sig om att pass samt ID-dokument är uppdaterade.

10. VÄDERFÖRHÅLLANDENDåligt väder är oundvikligt under årets gång, och som ett resultat av detta kan golfbanor ibland använda sig av tillfälliga tee:s och greener varhelst de finner detta nödvändigt. Golfbanor förbehåller sig rätten att stänga eller använda sig av tillfälliga tee:r och/eller greener. Golf som spelas på tillfälliga tee:r/greener är inte återbetalningsbara, och ses som en accepterad och ibland förväntad del av att spela golf under perioder med sämre väder. MALLORCA GOLF TOURS kan inte hållas ansvariga för hårda väderförhållanden. Om du, under din vistelse, inte haft möjligheten att spela på grund av stängd bana så kommer vi, utan garanti och med golfbanans gottfinnande, försöka att erhålla greenfeevouchers för det uteblivna golfspelet. Var och en av golfbanorna har sin egna policy och sina egna bestämmelser gällande dåligt väder, och konsekvenserna som detta kan ha. Alla beslut gällande greenfeevouchers tas av golfbanan, och är ej diskuterbara. MALLORCA GOLF TOURS kan inte hållas ansvariga för dåligt väder och dess konsekvenser.

11. REKLAMATIONER OCH ANSVAR. DISPENS AV ANSVAR

Reklamation, stämning eller klagomål måste presenteras direkt till tjänstestället som har stått för tjänsten, för att sedan hänvisa en kopia till MALLORCA GOLF TOURS. MALLORCA GOLF TOURS ansvarar inte under några omständigheter för ANVÄNDARENS bagage. MALLORCA GOLF TOURS agerar enbart som arrangör och förvaltare av bokningar och är ej ansvarig för dödsfall, personskador, sjukdom, skador, olyckor, stöld, försening eller andra oegentligheter härledda direkt eller indirekt från tjänsteställe eller annan leverantör som anlitats av MALLORCA GOLF TOURS. MALLORCA GOLF TOURS ansvarar ej för andra avtal som ANVÄNDAREN gör eller tjänster som anlitas av tredje personer eller som ANVÄNDAREN anlitar direkt från tjänsteleverantören. Om du har ett klagomål eller upplevt några problem under din vistelse ber vi dig vänligen att informera hotellet omedelbart under din vistelse. Vi rekommenderar att du tar kontakt med hotellets ansvarige, och tar upp problemet med denne direkt. Om ni inte når en lösning som ni båda är nöjda med under er vistelse ber vi dig vänligen att kontakta oss skriftligen inom 28 dagar efter er hemkomst. Vänligen notera att vi inte kan ta emot klagomål via telefon. De måste lämnas in till oss skriftligen, via epost booking@mallorcagolftours.com eller till nedanstående adress. Customer Service Dept MALLORCA GOLF TOURS, SL, Ctra. Valldemossa km 7,4 Parc bit, Edificio Naorte Bloque A local 14, 07121-Palma de Mallorca, Baleares, España. Den högsta summan som MALLORCA GOLF TOURS ansvarar för inför ANVÄNDAREN för rimlig och oförutsägbar förlust, skada eller hinder som ANVÄNDAREN skulle kunna drabbas av eller ådra sig som ett resultat av ett misstag från MALLORCA GOLF TOURS sida, avtalsbrott eller liknande handling och avsiktligt utelämnande eller oaktsamhet från MALLORCA GOLF TOURS personal, begränsas till den betalda summan som ANVÄNDAREN betalt MALLORCA GOLF TOURS för utförda bokningar. ANVÄNDAREN erkänner att MALLORCA GOLF TOURS inte styr, eller har någon kontroll över tillhandahållandet av tjänster från anlitad leverantör. Av den anledningen, bör ANVÄNDAREN framföra klagomål, reklamation eller stämning direkt till anlitad tjänsteleverantör. MALLORCA GOLF TOURS kommer att använda sig av möjliga medel för att underlätta att de anlitade leverantörerna accepterar sitt ansvar och kompenserar reklamationer mot de anspråk som ANVÄNDAREN gör angående tillhandahållandet av tjänster av anlitade leverantörer.